Helsinki laajentaa vajaakäyttöisten tilojen hyödyntämistä

Fiksu Tilaverkko -hankkeen tavoitteena on tuoda vajaakäyttöiset tilat kaupunkilaisten käyttöön, hyödyntää erilaisia tiloja kokeilualustoina sekä kehittää tilojen varaamisen puitteita ja liiketoimintaa.

Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virium Helsinki loi keväällä 2018 päättyneessä Joustotilat-hankkeessa mallin joustotilapalvelulle, jolla kaikki tilat saadaan helposti omatoimikäyttöön hyödyntämällä digiratkaisuja, kuten älylukkoja sekä nettipohjaisia varaus- ja maksualustoja. Helsingin Kalasatamassa kokeiltu tilojen avaamisen malli oli menestys. Hankkeen opit julkaistiin Tilat avoimiksi -julkaisussa, jossa määriteltiin jatkotoimenpiteet, joiden avulla tilojen hyötykäyttöä voidaan kaupungissa laajentaa.

Elokuussa 2018 käynnistynyt Fiksu tilaverkko -hanke lähtee viemään näitä  jatkotoimenpiteitä eteenpäin. Tärkeänä tavoitteena on tehdä tilat näkyviksi ja saavutettaviksi käyttäjilleen, sekä kehittää mallia demonstroimalla mahdollisimman hyvin varusteltu “superjoustotila”, johon kaupunkilaiset ja asiantuntijat pääsevät tutustumaan.

Hankkeessa edistetään myös kaupungin, yritysten ja taloyhtiöiden tilojen avaamista kaupunkilaisten käyttöön sekä kokeillaan tapoja, joilla toimialat voivat hyödyntää itse joustotiloja toiminnassaan. Kalasataman koulu kokeilee uutta toimintatapaa ja käyttää opetuksessa omien tilojensa lisäksi lähiympäristön joustotiloja, jotka voi omistaa taloyhtiö tai yritys tai ne voivat olla ensisijaisesti toisen kaupungin yksikön käytössä.

Tietoa varattavista kaupungin tiloista haetaan Respa-rajapinnan kautta. Fiksu tilaverkko -hanke tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin tietohallinnon ja Respa-rajapinnan kehittäjien kanssa, jotta myös muut tilapalvelut voivat välittää kaupungin tiloja. Respa-rajapinnalla ja tietomallilla on suuri potentiaali toimia tilapalveluiden kehittäjien linkkinä kaupungin tiloihin, jotta myös muut tilapalvelut kuin kaupungin itse kehittämä Varaamo voivat välittää kaupungin tiloja.

Vuoden aikana lisätään myös ymmärrystä tilojen jakamisen liiketoimintamalleista yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Uudet yritykset tarjoavat jo nyt yhä monipuolisempia ratkaisuja tilojen jakamiseen: liiketoimintaa on syntynyt tilojen varauspalveluiden sekä teknisten ratkaisujen, kuten lukituksen, käyttäjämäärien seurannan ja valvonnan ympärille. Liiketoimintamahdollisuuksia on myös oheispalveluissa, kuten varaajalle tarjottavissa catering- tai siivouspalveluissa sekä tilojen omistajalle tarjottavissa sisustuspalveluissa. Tilojen jakamisesta, sen resurssitehokkuudesta sekä liiketoimintapotentiaalista tarvitaan lisää myös tutkimustietoa.

Helsingin kaupunki on ottanut tilojen avaamisen osaksi strategiaansa. Fiksu tilaverkko -hankkeen toimenpiteet vauhdittavat tätä tavoitetta edistämällä kaupungin tilojen resurssiviisasta ja kustannustehokasta käyttöä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Forum Virium Helsinki, Aalto-yliopisto, Granlund Oy, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä kaupunkiympäristön toimiala. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto ja se toteuttaa Uudenmaan älykästä erikoistumista, jossa keskiössä ovat kaupunkikehittäminen sekä uuden teknologian mahdollistamat ihmislähtöiset palveluratkaisut.

Kuva: Jussi Hellsten

Comments are closed.