Kalasataman Fiksut Valot -työpajassa ideoitiin tulevaisuuden valoja

Kirjoittajat: Venla Kaikkonen ja Henrika Pihlajaniemi, Oulun yliopisto

Kokoonnuimme maaliskuun ensimmäisen päivän iltana Kalasatamassa pohtimaan alueen fiksun valaistuksen mahdollisuuksia. Avoimella ja aktiivisesti keskustelevalla porukallamme riitti ideoita siitä, miltä tulevaisuuden Kalasatamassa voisi näyttää. Alueen asukkaiden lisäksi paikalla oli Kalasataman kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä sekä työpajan järjestäjät SenCity- ja Fiksu Kalasatama-hankkeista.

SenCity-hankkeen osana visioidaan Kalasataman älykkääseen kaupunginosaan fiksua valaistusta. Älykkäästi ohjatun valaistuksen avulla voidaan helpottaa kaupunkilaisten arkea julkisissa kaupunkitiloissa sekä kerätä tietoa erilaisilla sensoreilla ympäristöstä ja sen käyttäjistä. Kaduilla, puistoissa, rannoilla sekä aukioilla voidaan älykkäällä valaistuksella hyödyntää näitä tietoja tarjoten monenlaista lisäarvoa asukkaiden ja muiden kulkijoiden arkeen. Työpajassa halusimme kuulla paikallisten näkemyksiä siihen, miten ja missä älykästä valaistusta alueella kannattaisi käyttää.

kuva2_p_ed

Tutkimme Kalasataman karttaa ja keskustelimme paikallisille merkittäviksi muodostuneista paikoista. Mielipaikkoja ja reittejä oli jo muodostunut kaupunginosan keskeneräisyydestä huolimatta. Metrolta Sörnäistenniemeen käveltäessä vastaan tulevat pöytälamput koettiin hauskoina ja mielenkiintoisina valoina. Miellyttävimpiä maisemia löytyi Kalasataman rannoilta, idässä Mustikkamaa ja etelässä kantakaupunki kirkontorneineen. Toisaalta esiin nousi myös paikkoja, joiden viihtyisyyttä voisi esimerkiksi valaistuksen avulla kohentaa: fiksumpi valaistus nykyään pimeissä ja sekavissa paikoissa edistäisi turvallisuuden tunnetta.

Isoisänsillalle tunnelmavalaistusta

Pienryhmissä nousi esiin monia ajatuksia siitä, mitä tietoa kaupunkiympäristöstä voisi saada. Visioimme sääennustetornia, jolloin ikkunasta ulos katsomalla näkisi millaiseksi päivän sää on muodostumassa. Alueen historian toivottiin olevan läsnä kaupunkitiloissa myös tulevaisuudessa, kenties valoanimoitujen tarinoiden avulla.

Pohdimme yhdessä myös valaistuksen säätämistä asukkaiden tarpeisiin erityisissä paikoissa. Voisiko joskus olla mahdollista tilata tunnelmavalaistusta tärkeisiin hetkiin esimerkiksi Isoisänsillalle? Fiksut valot voisivat olla näin luomassa yhteisöllisyyttä ja antamassa mahdollisuuksia itseilmaisuun, toki monia haasteita on sitä ennen voitettava.

Uusia reittejä iltakävelylle

Loimme yhdessä myös pieniä tarinoita siitä, mitä erilaisissa kaupunkitiloissa voisi tapahtua pimeän aikaan. Puistoissa voisi olla vaihtelevasti kirkkaammin valaistuja reittejä houkuttelemassa poikkeamaan useimmin kuljetulta polulta. Polulla kulkiessa taas valot voisivat hienovaraisesti kirkastua kulkijan edellä, puita ja kasveja voitaisiin valaista eri vuodenaikoihin erilaisilla väreillä. Iltakävelijä voisi halutessaan aktivoida mobiililaitteellaan esimerkiksi Sompasaaren historiasta kertovan tarinan, jota olisi elävöitetty valoefekteillä puistossa.

kuva3_ed

Iltakävelyllä työpajan lopuksi tarkastelimme vielä Kalasataman nykyisiä valoja. Näimme paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita vielä pitkään työmaavalojen keskellä hohtavalle Kalasatamalle. Saimme työpajasta paljon ideoita ja näkökulmia, joita tullaan hyödyntämään Kalasataman älyvalaistuksen konseptisuunnitelmassa, joka tehdään osana SenCity-hanketta. Toivottavasti parhaimmat ideat ovat joskus myös Kalasataman asukkaiden käytettävissä!

Kiitos kaikille työpajaan ja sen järjestelyihin osallistuneille!

Venla Kaikkonen ja Henrika Pihlajaniemi
SenCity-hanke, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta
Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun Yliopisto

 

SenCitySenCity – Älykäs valaistus innovatiivisen kaupungin palvelualustana -hanke rakentaa Suomeen pilotointiympäristön, jossa uudenlaisia, kaupunkidataan perustuvia ratkaisuja voidaan kehittää ja testata todellisessa käyttöympäristössä nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeessa valaistusinfrasta tehdään palvelualusta, joka mahdollistaa kaupunkitilalle älykkäästi ohjatun valaistuksen. Toteutuksen myötä pilotointiympäristöön rakentuu teknisesti edistyksellinen tiedonvälitys- ja sensoriverkko, joka luo erinomaisen mahdollisuuden myös muiden, käyttäjälähtöisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiselle. Pilotteja toteutetaan erilaisissa kohteissa, joihin yritysosapuolet kehittävät omia ratkaisujaan vastaamaan paremmin kaupunkien tarpeita.  Kokonaisuuden sitoo yhteen tutkimusosapuolten keskeinen rooli pilottien sisällön ja toteutuksen suunnittelussa, käyttäjäkokemuksen evaluoinnissa sekä teknologiaselvityksissä.

Tutkimusosapuolet: Oulun yliopisto ja VTT
Kaupungit: Helsinki, Lahti, Oulu, Raahe, Salo ja Tampere
Yritykset: C2 Smartlight, Elisa, Greenled, Misal, Nokia, Valopaa
Rahoitus: Tekes INKA-ohjelma ja osapuolet

 

Comments are closed.