Kehittäjien klubi 10.3.2016: Kalasataman opit ja jätedata

Fiksun Kalasataman Kehittäjien klubi kokoontui 10.3.2016 DIAK Kalasataman vasta-avattuihin tiloihin. Tilaisuuden teemana oli opit ja data: Mitä olemme jo oppineet Kalasataman fiksuista ratkaisuista ja yhteistyöhankkeista, entä minkälaista tietoa nykyisistä palveluista kertyy ja mitä sillä voisi tehdä?

IMG_9926

Rehtori Tapio Kujala esitteli DIAK Kalasatamaa, jonka modernien tilojen suunnittelua on inspiroinut avoimuus, käyttäjälähtöisyys, kansainvälisyys ja yhteisöllisyys. DIAK avasi tilansa Kalasatamassa tammikuussa 2016. Opiskelijoita kampukselta löytyy 1500 ja työntekijöitä 140.

>> Lataa Tapio Kujalan esitys

Projektinjohtaja Atte Kallio Heleniltä jakoi oppejaan Kalasataman yhteisöllisestä aurinkovoimalasta. Vuosi sitten avatussa voimalassa on 1194 paneelia ja ne tuottavat vuodessa yhteensä 275 MWh sähköä. Voimala kasvatti Suomen verkkoonkytkettyä aurinkosähkökapasiteettia yli 10 %. Voimalasta kuka tahansa voi hankkia nimikkopaneelin ja saada sen tuottaman sähkön käyttöönsä.

Nimikkopaneelit myytiin loppuun muutamassa päivässä. Kallio muistuttikin, että sähkö on nykyisin paljon muutakin kuin ”pelkkää” sähköä.

>> Lataa Atte Kallion esitys

Screen Shot 2016-03-17 at 13.39.29

Juha Suojanen kertoi sähköautoja välittävästä Ekorentistä ja joukkorahoituskampanjasta, jolla saatiin avattua sähköautojen palvelupiste Teurastamolle. Joukon Voiman avulla toteutettu kampanja oli menestys ja se saavutti jo kahdessa viikossa minimitavoitteensa. Ekorentin ja Teurastamon yhteistyö alkujaan puolestaan käynnistyi juuri Kehittäjien klubissa.

>> Lataa Juha Suojasen esitys

Jätedata hyödyksi

Kalasataman alueella on jo useita älykkäitä palveluita, jotka tuottavat  mielenkiintoista dataa. Miten tämä voitaisiin avata käyttöön, minkälaisia palveluita tämä voisi synnyttää, entä uutta liiketoimintaa? Datan hyödyntämisen eri näkökulmia sparrasivat avoimen datan ja rajapintojen harmonisoinnin parissa pitkään työskennellyt Hanna Niemi-Hugaerts (Forum Virium Helsinki/Helsingin kaupunki) sekä sähköisen asioinnin ja henkilötietojen hyödyntämisen hanketta koordinoiva Daniel Schildt (Open Knowledge Finland).

Kalasataman Imun Jarmo Mattila kertoi putkikeräysjärjestelmän keräämästä datasta. Mattilan mukaan dataa kerätään sekä syöttöpisteellä (esim luukkujen avaaminen, avausten määrä) että koonta-asemalla (esim. jätekonttien irroitusaika).

>> Lataa Jarmo Mattilan esitys

Jätedatan osalta keskustelussa kävi ilmi, että dataa ei ole voitu avata, koska se nähdään henkilötietona. Datan anonymisointi olisi kerrostalotasollakin haastavaa, koska asuntoja on niin paljon. Data voitaisiin kuitenkin saada asukkaiden hyötykäyttöön, jos heillä olisi mahdollisuus itse valita, myöntävätkö he luvan datan hyödyntämiseen vai eivät.

Keskustelussa myös ideoitiin datan pohjalta esimerkiksi ratkaisuja jätteen määrän ja tyypin seurantaan. Mahdollisuus reaaliaikaiseen seurantaan kiinteistöjen päässä voisi hyödyttää koko jätehuollon ekosysteemiä yrityksistä kuntien jäteasemiin. Näin esimerkiksi jätteenkuljetukset voitaisiin ohjata ennakoivasti optimaalliselle jätteenkäsittelyasemalle tilanteen mukaan.

Solved: Kehittäjien klubin uusi yhteiskehitysalusta

Santtu Hulkkonen ja Katariina Mäkelä esittelivät Solvedin, Kehittäjien klubin uuden yhteistyöalustan. Kyseessä on kansainvälinen cleantech-asiantuntijapalvelu ja yhteiskehittämisen työkalu, jonka avulla ratkotaan entistä tehokkaammin yritysten sekä yhteisöjen haasteita. Solved mahdollistaa Kalasataman kehittäjille:

  • Ajankohtaisten asioiden viestimisen ja tapahtumakalenterin ylläpidon
  • Uusien yhteyksien, leadien yms. löytämisen sekä keskustelun klubilaisten kesken
  • Dokumenttien ja materiaalien jakamisen
  • Yhteisten projektien edistämisen

Solved otetaan klubin käyttöön vaiheittain kevään aikana. Tunnukset lähetämme klubilaisille maaliskuun aikana. (Yhteyshenkilö Fiksu Kalasatama -tiimissä: Kaisa Eskola, kaisa.eskola(at)forumvirium.fi)

>> Lataa Solvedin esitys 

Screen Shot 2016-03-17 at 13.30.20

Nopeiden kokeilujen ohjelma: Haussa hyvinvointia lisääviä lähipalveluita

Forum Virium Helsingin Kaisa Spilling esitteli nopeiden kokeilujen ohjelman ajankohtaiset kuulumiset. Kalasataman alueella on jo käynnissä ensimmäiset, asukkaiden arkea helpottavat kokeilut. Niiden jatkoksi etsitään nyt hyvinvointia lisääviä lähipalveluita yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa.

Tarjouksen voi jättää 30.4.2016 mennessä. Valinnat tehdään 31.5.2016 mennessä. Kokeiluja valitaan mukaan 2–3. Kokeilut toteutetaan Kalasatamassa tai lähialueilla syksyllä 2016.

Lisätietoja ja hakulomake: http://fiksukalasatama.fi/rakennuspalikat/nopeat-kokeilut

>> Lataa Kaisa Spillingin esitys

 

 

Comments are closed.