Mustikkamaalle ideoitiin fiksua tulevaisuutta

Helsingin kaupunki on kehittämässä Mustikkamaata entistä paremmin kaupunkilaisia palvelevaksi virkistysalueeksi. Mukana tässä kehitystyössä ovat myös SenCity ja Fiksu Kalasatama -hankkeet, joiden toimesta järjestettiin osallistava työpaja lokakuun alussa ravintola Aliassa Mustikkamaan sydämessä. Tämän työpajan kokonaisvaltaisena tavoitteena oli kerätä yhteen Mustikkamaan kehittämisestä kiinnostuneita tahoja, mahdollisia palveluiden tarvitsijoita ja tuottajia sekä alueelle rakennettavan Internet of Things -infrastruktuurin ja kerättävän datan hyödyntäjiä. Näiden toimijoiden kesken luotiin yhdessä monipuolisia ideoita koskien ympäristön kehittämistä ja tulevaisuuden palveluita.

Mustikkamaalle suunnitellaan älyvalaistusta sekä virkistyskäyttöä tukevia palveluita

Miksi Mustikkamaa?

Mustikkamaan merkitys kaupunkilaisten virkistysalueena on kasvamassa nopeasti sekä uusien siltojen että Kalasataman alueen väkiluvun kasvun myötä. Näin saaresta tulee seuraavina vuosikymmeninä lähivirkistysalue yli 20 000 uudelle asukkaalle. Saari muodostaa myös kulkuyhteyden Korkeasaareen.

Helsingin kaupunki haluaa kehittää Mustikkamaata näiden kehityskulkujen mukaisesti. Muun muassa valaistus uusitaan ja SenCity-hankkeeseen liittyen visioidaan miten se voisi olla fiksua ja tuoda lisäarvoa alueen käyttäjille. Älykäs valaistus voi tarjota nopeaa tiedonsiirtoa ja erilaisilla sensoreilla saada ympäristöstä ja sen käyttäjistä tietoa, jota voidaan käyttää kaupunkilaisia hyödyttävissä palveluissa. Palvelut voivat liittyä moneen elämänalueeseen – esimerkiksi oppimiseen, liikkumiseen, viihtymiseen tai opastukseen.

Työpajan osallistujat hakivat inspiraatiota maastokävelyltä

Työpöydiltä maastoon ja takaisin osallistavassa työpajassa

Työpajaan ilmoittautui monipuolinen joukko suunnittelijoita, kaupungin viranhaltijoita, yrityksiä, asukkaita ja paikallisia toimijoita. Työpajalle keskeistä oli maastokäynti, jonka aikana osallistujat tutustuivat jalkaisin lokakuiseen Mustikkamaahan. Erityistä huomiota kiinnitettiin eri paikkojen mahdollisuuksiin, sekä siihen, mitä Mustikkamaalta vielä mahdollisesti puuttui osallistujien mielestä.

Nämä havainnot jalostettiin kolmessa ryhmässä kehitysideoiksi. Ideoiden määrää ei millään tavoin rajoitettu, vaan villeimmätkin ideat olivat tervetulleita. Ideointia tuettiin maastokäynnin lisäksi harjoituksella, jossa kävellessä tehtyjä havaintoja ja muita ideoita jalostettiin eteenpäin. Osallistujilta kysyttiin tässä vaiheessa, mitä tapahtumia (mukaan lukien arkiset toiminnot) Mustikkamaalla voisi olla, mitä palveluita nämä tapahtumat voisivat tarvita, ja mitä tietoa voitaisiin tarjota tapahtumien tueksi. Näitä työstettiin kirjoittamalla ideoita ylös valmiille korteille ja kokoamalla niitä kartalla varustetulle pohjalle.

Ryhmien ideat kerättiin kartalle

Ryhmien ideat kerättiin kartalle

Kolmelta ryhmältä saatiinkin innostuneiden keskustelujen ryydittämänä runsaasti erilaisia ajatuksia, ideoita ja konsepteja tapahtumiin, toimintoihin, palveluihin ja tietoihin liittyen. Ideoina nousivat esiin muun muassa valokiipeily ja valoa hyödyntävä liikunta- ja leikkipuisto, metsäkuntosalin circuit training -sovellukset, luontotiedon jakaminen ja luonnossa oppiminen sekä erilaiset Mustikkamaan monia liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia tukevat palvelukonseptit. Näissä hyödynnettäisiin ja jaettaisiin reaaliaikaista tietoa käyttäjämääristä, olosuhteista (veden laatu ja lämpötila, liukkaus reitillä, jäähiihtoladun kunto), varaustilanteesta (tilat, kentät ja varusteet) sekä palvelujen tarvitsijoista ja tarjoajista. Ehkä tulevaisuudessa kaikki on löydettävissä ja käytettävissä sateenvarjomaisen ”Oma maa Mustikka” -palvelun kautta!

Työpajan tuloksia työstetään eteenpäin ja kehitetään palvelukonseptiaihioita, joille etsitään kiinnostuneita yrityksiä ja tahoja toteuttajaksi. Palveluiden kehittäjille tukimahdollisuuksia tarjoavat Fiksu Kalasatama -hankkeen Nopeiden kokeilujen ohjelma ja TEKESin tulevat rahoitushaut. SenCity-hankkeen tavoitteena on toteuttaa pilotti liittyen johonkin esille tulleeseen ideaan tai ideoihin. Lisäksi saatua aineistoa tarkastellaan myöhemmin tutkimuksen näkökulmasta laajemminkin. Tarkoituksena on jatkaa työpajatyöskentelyä myös suunnittelun myöhemmässä vaiheessa. Tällöin SenCity-hanke kutsuu jälleen kaikki halukkaat tervetulleeksi osallistumaan Mustikkamaan kehittämiseen.

Lisätietoja:
Henrika Pihlajaniemi
SenCity-hanke,
Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tdk
henrika.pihlajaniemi(at)oulu.fi

Kirjoittajat: SenCity-hanke / Anna Luusua, Henrika Pihlajaniemi ja Tapani Pukinkorva, Oulun yliopisto; Eveliina Juntunen, VTT

Comments are closed.