Waste No More! Ruokahävikki kuriin yhteistyöllä

thumb_img_5558_1024_ed

Ruokahävikin vähentäminen ja kiertotalousajattelu puhuttelevat meillä ja maailmalla. Voisiko hävikki olla lähes pyöreä nolla? Perjantaina 14.10.2016 keräännyttiin Waste No More -työpajaan Teurastamolle pohtimaan keinoja ruokahävikin vähentämiseen. Teema liittyy kiinteästi Ilmastokadun nopeisiin kokeiluihin, joita syksyllä ruoka-aiheissa vetävät Sustainable Meal ja From Waste to Taste ry. Työpajan antia tullaan hyödyntämään Ilmastokadun nopeissa kokeiluissa ja ruokahävikkiteema pysyy aktiivisesti esillä loppusyksyn.

Teurastamolla monipuolinen joukko työsti yhteistyömalleja ruokahävikin taltuttamiseen: mukana oli kaupan edustajia, ravintola-alan toimijoita, viranomaistahoja sekä uudenlaisia liiketoimintamalleja hakevia ruokatoimijoita. Ratkaisuksi peräänkuulutettiin koordinointia ja verkostoa ruoka-alan toimijoille. Hävikkiä syntyy joka tapauksessa, joten avoin keskustelu myös kauppojen ja ravintoloiden kesken on kehittämisen edellytyksenä.

Iltapäivän käynnistivät alustukset, jotka johdattivat teemaan eri kulmista. Matti Santala Teurastamon yrittäjistä kertoi Teurastamon ravintolatoimijoiden miettivän jo nyt, miten materiaalivirtoihin alueella voidaan vaikuttaa. Vuodessa syntyy iso määrä jätettä ja uudenlaisia kestäviä ratkaisuja etsitään aktiivisesti. Alueelle harkitaan myös aurinkopaneeleita joukkorahoituksella, sillä toimijoilla on paljon kylmälaitteita, jotka tarvitsevat energiaa myös kesällä.

Satu Kattilamäki HOK-Elannosta avasi puheenvuorossaan ruokahävikkiä kaupan näkökulmasta. Parasta ennen -päiväykset ovat nykyään niin pitkiä, että hävikin määrä on vähentynyt. Tällä hetkellä kaupan ylijäämäruoka ohjataan eri tarkoituksiin ja pääosin ruoka-apuun, rehuksi ja biopolttoaineeksi. Ruoan kiertokulussa logistiikka on olennainen palanen: suunnittelemattomat kuljetukset aiheuttavat yllättäviä kustannuksia ja päästöjä. Kauppojen hävikin laatu ja määrä vaihtelevat päivittäin, joten seuranta on tärkeää ja siinä tulee huomioida myymälän sijainti, valikoima, koko ja prosessit.

Johanna Kohvakka kertoi From Waste to Taste ry:n kiertotaloushankkeesta, jossa haetaan keinoja ruokahävikin taklaamiseen. Kauppojen ruokahävikistä vain 10–15% päätyy ruoka-apuun, eikä kauppiailla ole aikaa miettiä hävikin jatkokäyttöä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on avattu hävikkiruokaravintola Loop ja suunnitteilla on ruoankierrätyskeskuksen avaaminen Helsinkiin. Hanke työllistää erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, maahanmuuttajia sekä pitkäaikaistyöttömiä. Ruoanvalmistuksesta vastaa ammattikokkien tiimi.

thumb_img_5564_1024_ed

Ilmastokadun Nopeat kokeilut käynnissä

Ilmastokadun ruoka-aiheisissa Nopeissa kokeiluissa tehdään yhteistyötä niin kauppojen kuin ravintoloidenkin kanssa.
“Syksyllä 2016 Iso Roballa kokeillaan yhteistyössä Froodlyn kanssa kauppojen ruokahävikin vähentämistä videoviestinnän ja Facebook-ryhmän avulla. Kokeilussa nähdään myös uudet tarrat erilaisilla kannustuslauseilla ale-tarrojen sijaan”, kertoo Johanna Kohvakka syksyllä käynnistyneestä Nopeasta kokeilusta, joka toteutetaan yhteistyössä Iso Roban Alepan ja K-Market Robertin kanssa.

Toinen Nopeista kokeiluista kohdentuu ravintoloihin ja yhdistää kaksi megatrendiä: ruoan ja vastuullisuuden. Sustainable Meal -kokeilussa järjestetään koulutus Iso Roban ravintoloille tuotteiden ja annosten ekologisen kestävyyden kriteereistä. Tämän jälkeen järjestetään muutaman viikon testijakso, jonka aikana ravintolat tarjoavat uusia maukkaita annoksia asiakkaille kestävyyden kriteerit huomioiden. Kokeilun loppupuolella pidetään myös maistelutilaisuus, jossa raati ja asiakkaat arvioivat uudistuneita aterioita. Tavoitteena on osoittaa, että kestävän kehityksen mukainen ruoka on maistuvaa. Myös kokeiluun osallistuvat ravintolat saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää omaa vastuullista ruokatoimintaansa.

Hävikki jakoon?

Työpajassa pohdittiin ratkaisuja hävikkiruuan jakamiseen. Voisiko alueellinen raaka-aineiden jako ravintoloiden kesken toimia jouhevasti? Kenelle tieto tarjolla olevasta ruuasta jaetaan ja miten kerrotaan, että se loppui jo?

Esimerkiksi ruoan myyminen työntekijöille on hankalaa tasa-arvonäkökulmasta: jos ketjussa on monia erilaisia toimipisteitä, pitäisi samojen etujen olla tarjolla kaikille työntekijöille. Toiminnassa on lisäksi olennaista pitää huolta, ettei hävikkiruoan hyödyntämisellä lisätä päästöjä tarpeettomasti esimerkiksi katkeamattoman kylmäketjun tai logistiikkajärjestelyjen näkökulmasta. Ruokahävikin jätekustannukset eivät toistaiseksi ole synnyttäneet laajamittaisia muutoksia hävikin määrään. Mahdollinen jätekustannusten nousu voisi osaltaan tuottaa myös positiivisia tuloksia ja pakottaa ratkaisujen löytämiseen.

Waste No More -työpajassa käytiin mainiota ja vilkasta keskustelua. Yhteinen toiminta-alusta ja tehokas verkostotoiminta kauppojen ja ravintoloiden kesken herätti iltapäivässä paljon kannatusta. Syntyneitä ajatuksia yhteistyön jatkamiseksi ja keskustelua Elintarvikevalvontaviraston kanssa viedään aktiivisesti eteenpäin syksyn edetessä. Ilmastokadun Nopeissa kokeiluissa ja kadun tapahtumissa edistetään loppusyksyllä 2016 ravintola- ja kauppa-alan sekä kuluttajien tietoutta ruokähävikin vähentämismahdollisuuksista ja vastuullisista ruokavalinnoista.

Työpaja toteutettiin yhteistyössä Fiksu Kalasatama -hankkeen kanssa. Kevään 2016 Nopeissa kokeiluissa ratkaisuja ruokahävikkiin haki Foller.

Comments are closed.