Joustotilat-hankkeen oppeja ekosysteemin näkökulmasta

Tammikuussa 2016 käynnistyneen Joustotilat-hankkeen tavoitteena on ollut selvittää muun muassa sitä, miten sekä yksityisiä että julkisia tiloja saataisiin avattua väliaikaiseen käyttöön ketterästi ja käyttäjien tarpeet huomioiden. Tehdyt havainnot ja saadut opit on kerätty talteen ja niihin pohjautuen julkaistaan kolmen artikkelin sarja. Tämä toinen artikkeli pureutuu julkisten tilojen joutotilakäytön haasteisiin ja toimivan palveluekosysteemin asettamiin vaatimuksiin. Artikkeli vastaakin muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia haasteita on julkisten tilojen muuttamisessa joustotiloiksi? Mitä esteettömyyden näkökulmasta tulisi huomioida? Mitä pitää ottaa huomioon kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmien näkökulmasta? Miten joustotilamallia voidaan hyödyntää esimerkiksi parkkihalleissa? Ensimmäinen Joustotilat-hankkeen opeista laadittu artikkeli kertoi joustotilojen palveluista ja niihin liittyvistä haasteita sekä mahdollisuuksista>>>

Sähköautoja ja vertaispysäköintiä

Sähköautoja ja vertaispysäköintiä – Kalasatamassa syntyy tulevaisuuden liikkumisen palveluita ja yhteistoimintaa Witrafin ja Parkkisähkön yhteiskehittämistyöpaja kokosi yhteen Fiksun Kalasataman pysäköintiin ja sähköautoiluun liittyviä kokeiluja eteenpäin luotsaavat yritykset sekä kaupungin edustajia ja suunnittelijoita. Iltapäivän aikana käytiin tiivistä keskustelua, joka toi toimijat saman pöydän ääreen. Alustuksena Lauri Uski Helsingin kaupungilta avasi miten kaupunki edistää pysäköinnin uusien ratkaisujen etenemistä. Pekka Koponen Forum Virium Helsingistä loi katsauksen muihin ajankohtaisiin älyliikenteen kuulumisiin, kuten Jätkäsaaren sähköautojen pysäköintiin liittyviin hankkeisiin. Kalasataman kokeilujen oppeja toivotaan jakoon myös muille uusille alueille. Oppeja Kalasatamasta ja kalasatamalaisilta Kalasataman kokeilijat Parkkisähkö ja Witrafi kertoivat kokemuksistaan ja opeistaan. Parkkisähkön kokeilu on tehty yhdessä>>>

Joustotilat-hankkeen opit palvelunäkökulmasta

Tammikuussa 2015 käynnistyneen Joustotilat-hankkeen tavoitteena on ollut selvittää muun muassa sitä, miten sekä yksityisiä että julkisia tiloja saataisiin avattua kaupunkilaisten varattavaksi – vaikkapa tunniksi tai päiväksi – ketterästi ja käyttäjien tarpeet huomioiden. Vastauksia etsittäessä on järjestetty kymmeniä tapaamisia ja työpajoja sekä testattu Internet-pohjaisen varauspalvelun toimivuutta. On myös pyritty löytämään erilaisia näkökulmia: joustotilatoimintaa on katsottu niin käyttäjien, tilantarjoajien kuin julkisten ja yksityisten toimijoiden silmin. Nyt julkaistaan kolmen artikkelin sarjan Joustotilat-hankkeesta saaduista opeista ja havainnoista niiden takana. Ensimmäinen artikkeli keskittyy palvelunäkökulmaan eli vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä joustotilapalveluiden käyttäjät odottavat palveluilta? Minkälaiset tilat vastaavat parhaiten käyttäjien tarpeita? Miten taloyhtiöt voivat matalalla>>>