Ilmastopositiivisia kokeiluja Kalasatamaan

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelma hankkii pieniä (1000-8000e) kokeiluja, jotka tuovat innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Nyt haetaan fiksuja ilmastopositiivisia kokeiluja. Ratkaisut voivat liittyvä fiksuun liikkumiseen, kaupunkitilan käyttöön, rakentamiseen tai asumiseen.

Ilmoittaudu: http://bit.ly/2hNjl8T

Fiksussa Kalasatamassa etsitään uusia tapoja rakentaa kestävää kaupunkia ja palveluita, jotka parantavat asukkaiden elämänlaatua ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Äly voi näkyä pienissä asioissa, kuten mukautuvassa valaistuksessa kaduilla, joustavasti varattavissa tiloissa tai jaettavien kulkuneuvojen ahkerassa käytössä.

Fiksun Kalasataman Nopeat kokeilut kiihdyttävät uusien palveluaihioiden kehittymistä liiketoiminnaksi. Nyt käynnissä oleva tarjouskierros keskittyy ilmastopositiivisiin, resurssiviisaiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Kokeilut käynnistyvät Kalasatamassa helmikuussa 2017.

Kokeilukierros toteutetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön kanssa. Säätiö kehittää pääkaupunkiseudusta maailmanluokan testialustaa smart- ja cleantech-ratkaisuille.

”Helsingin seutu on maailman paras testialue smart- ja cleantech-tuotteille ja -palveluille. Fiksun Kalastaman Nopeiden kokeilujen ohjelmassa ideoita ja ratkaisuja päästään kokeilemaan aidossa kaupunkiympäristössä. Parhaimmillaan uusista ratkaisuista kasvaa merkittäviä muutoksia ja uutta liiketoimintaa. Helsingin seudulla tehtävät muutokset toimivat referensseinä suomalaisille yrityksille”, toteaa Smart & Clean -säätiön toimitusjohtaja Tiina Kähö.

Tarjolla raaka-aineita kokeiluihin Kalasatamassa

Kalasataman kotitalouksista kerätään (ja on mahdollista kerätä) henkilötietoa, jolla voisi olla paljonkin mielenkiintoisia käyttökohteita. Alueen kahteen asuinkerrostaloon, Fiskariin ja Fregatiin, on asennettu ABB:n KNX-taloautomaatiojärjestelmä, joka yhdistää rakennusten kaikki sähköiset toiminnot yhtenäiseksi, älykkäästi toimivaksi, kaksisuuntaiseksi verkoksi. Koska järjestelmä on toteutettu julkisella ja avoimella KNX-standardilla, voi sen päälle voi CIM-rajapinnan kautta kehittää myös aivan uusia palveluita. Automaatiojärjestelmää hyödyntää myös Helenin Hima-palvelu, joka mahdollistaa mm. energian- ja vedenkulutuksen seurannan reaaliaikaisesti.
>> Tutustu Harri Liukun (ABB) esitykseen aiheesta 7.12.2016

Mielenkiintoista potentiaalista dataa tuottaa myös Kalasataman Imuksi kutsuttu jätteiden putkikeräysjärjestelmä, jossa jätteiden roskaluukku avataan asuntokohtaisella rfid-avaimella. Käytännössä energia- ja jätedataa on toistaiseksi kuitenkin vielä vaikeasti saatavilla, sillä kerättävä data nähdään henkilötietona. Ensimmäisiä askelia hyödyntämiseen on kuitenkin jo otettu. Asukkaiden erillisellä luvalla Kalasataman kotitalouksien dataa on jo ollut tarjolla MyData2016– ja Junction-tapahtumissa.

Uusi mielenkiintoinen hyödynnettävä lähde kokeiluihin on myös Helsingin kaupungin vastikään lanseeraamat 3D-kaupunkimallit, jotka ovat käytettävissä myös avoimena datana. Näiden uusien kaupunkimallien avulla voidaan esimerkiksi visualisoida vaihtoehtoisten energianlähteiden käytön mahdollisuuksia, kasvihuonekaasupäästöjä tai liikenteen ympäristövaikutuksia tai rakentuvan kaupunginosan kehitystä.
>> Tutustu Miikka Rosendahlin (Zoan) esitykseen aiheesta 7.12.2016

Lupa kokeilla

Pienistä kokeiluista voidaan oppia paljon. Nopeiden kokeilujen ohjelman tarkoitus on kiihdyttää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi. Palveluita tai niiden aihioita testataan aidoissa käyttötilanteissa, yhdessä asukkaiden kanssa.

“Haluamme madaltaa yritysten kynnystä hakea ketterästi oppia ja kokemuksia. Kokeilujen avulla yritykset saavat mahdollisuuden kerätä aitoja käyttäjäkokemuksia jo varhaisessa vaiheessa. Hyvä kokeilu vie kokeilijan omaa liiketoimintaa tai toimintamalleja eteenpäin”, kertoo Fiksu Kalasatama -hankkeen ohjelmapäällikkö Veera Mustonen Forum Virium Helsingistä.

Kokeilut tehdään nopeasti, alle puolessa vuodessa, tavoitteena on oppia tekemisen kautta. Mukaan hankitaan lyhyitä kokeiluja, jotka voi toteuttaa 1kk–6kk aikana.

“Kokeilijat kertovat ohjelman nopeuttaneen tuntuvasti palvelukehitystä. Opit ovat levinneet myös laajemmin, kun mukana on ollut kaupungin yksiköitä, yrityksiä ja muuta verkostoa. Jatkossa kiinnitämme vielä enemmän huomiota ketteryyteen: kokeilun aikanakin voidaan edetä pienin kokeilusprintein”, toteaa Nopeiden kokeilujen ohjelmaa vetävä Kaisa Spilling Forum Virium Helsingistä.

Nopeiden kokeilujen ohjelman ensimmäinen kierros käynnistyi vuosi sitten. Ensimmäiset neljä kokeilua liittyivät älykkääseen liikkumiseen, ruokahävikin vähentämiseen, jätehuollon tehostamiseen ja paikallisten palveluiden yhteiskehittämiseen. Syksyn 2016 kokeiluissa kehitetään uusia ratkaisuja parantamaan kaupunkilaisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Kalasataman lisäksi nopeat kokeilut on käynnistetty myös Helsingin Ilmastokadulla.

Nopeissa kokeiluissa keskitytään ratkaisemaan urbaanin arjen haasteita kolmessa eri teemassa: resurssiviisaat energiaratkaisut; uudenlaiset kaupunkitilat, tilojen käyttö ja yhteisöllisyys sekä digitaaliset terveys- ja hyvinvointipalvelut. Teemat vaihtelevat kierroksittain.

Syksyyn 2016 mennessä kokeilutarjouksia on jätetty yli 100 kappaletta. Kokeilijoita on ollut kuusi ja yhteistyötä on tehty 10 kaupungin yksikön, 30 yrityksen kanssa. Mukana on ollut useita satoja käyttäjiä.

Vuosina 2016–2017 Fiksu Kalasatama ostaa kaikkiaan 15–20 nopeaa kokeilua kirittämään fiksujen urbaanien palveluiden leviämistä.

Tervetuloa sparraamaan tarjouksestasi timanttinen

Harkitsetko tarjouksen jättämistä Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelmaan? Tervetuloa aamukahville 10.1.2017 klo 9.00–11.00 Fiksu Kalasatama Living Labiin (Sörnäisten rantatie 22, Rakennus 1, Voimalaitos, Rappu E, 3. kerros). Tilaisuudessa saat sparrausta tarjouksen tekemiseen ja vastauksia esiin tulleisiin kysymyksiin.
Ilmoittaudu: http://bit.ly/2hNjl8T

Lisätietoa:

Kaisa Spilling Forum Virium Helsinki
+358 40 7448831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelma ostaa pieniä (1000-8000e) kokeiluja, jotka tuovat innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Ohjelmalla halutaan edistää monen toimijan yhteisiä kokeiluja ja kiihdyttää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi. fisukalasatama.fi/nopeat-kokeilut

Comments are closed.