Joustotilat-hankkeen oppeja älylukoista

Tammikuussa 2015 käynnistyneen Joustotilat-hankkeen havainnoista ja opeista on tehty kolmen
artikkelin sarja. Tämä kolmas artikkeli käsittelee älylukituksen avaamia mahdollisuuksia ja
suomalaisten älylukkotoimittajien tilannetta tällä hetkellä. Artikkeli kertoo muun muassa, miten
älylukot vaikuttavat tilan käyttöön.

Ensimmäinen Joustotilat-hankkeen opeista laadittu artikkeli kertoi joustotilojen palveluista ja niihin
liittyvistä kysymyksistä (Opit palvelunäkökulmasta). Toinen artikkeli puolestaan avasi erilaisten tilojen tuomia
mahdollisuuksista ja haasteita joustotilakäytön näkökulmasta. Lisäksi artikkelissa valotettiin esiin
nousseita integraatiokysymystä palveluiden näkökulmasta (Opit ekosysteemin näkökulmasta).

Älylukituksella tilat fiksummin käyttöön

Älylukituksella tarkoitetaan ”fiksua” lukitusta, joka on mahdollista avata ilman perinteisiä avaimia.
Älylukot voidaan avata esimerkiksi koodilla, puhelimella tai jopa ääniohjauksella. Älylukkojen
toimintoja on myös mahdollista ohjata ja seurata etänä. Joustotilat-hankkeessa on kokeiltu kahden
suomalaisen älylukkoyrityksen tuotteita (Tolotech ja Rollock), jotka toimivat nyt yhteen hankkeessa
hyödynnetyn Flextila.com-palvelun kanssa. Muita alan toimijoita joiden kanssa hanke on tehnyt
yhteistyötä ovat Lukoton, iLOQ ja Stanley. Jälkimmäinen toimittaa kulunvalvontapalveluita esimerkiksi useille kouluille.

Älylukitus lisää tilojen käyttöä
Älylukkojen keskeisyydestä joustotilapalvelulle kertoi yhtäältä myönteinen käyttäjäpalaute, toisaalta
tehtyjen varausten määrä. Jos käyttäjät kokivat tilaan pääsyn aiemmin hankalaksi, tilan käyttöaste
saattoi nousta merkittävästi älylukkojen asennuksen myötä. Joustotilat-hankkeessa
havaittiin älylukkoasennuksen jälkeen yli 200 % käyttöasteen nousu tilan käytössä.

Älylukituksella paljon potentiaalia
Tilojen haltijat ja rakennuttajat ovat erittäin kiinnostuneita älylukituksen tarjoamista
mahdollisuuksista. Älylukkonvoidaan asentaa sallimaan pääsyn vain yhteen,
tiettyyn tilaan, kuten esimerkiksi taloyhtiön kerhohuoneeseen tai saunatilaan. Taloyhtiöt voivat
kuitenkin halutessaan hyödyntää älylukitusta paljon laajemminkin ja hallita niiden avulla tilojen
sisäistä ja ulkoista käyttöä. Niiden avulla on mahdollista toteuttaa tarvittaessa hyvin pitkälle
eroteltujakin kulkuoikeuksia tilojen ulkopuolisille käyttäjille, kuten huolto- ja siivouspalveluille.
Joustotilapalveluiden avulla voidaan hallinnoida myös taloyhtiön sisäisiä varauksia esimerkiksi
pesutupiin.

Lisää tietoa tarvitaan!
Kiinteistöjen haltijat, omistajat ja palveluyhtiöt kaipaavat lisää tietoa älylukituksen turvallisuudesta,
yhteensopivuudesta eri järjestelmiin (kuten kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmät), hintatasosta
ja rajapinnoista.

Ekosysteemi avautuu hitaasti

Joustotilat-hankkeen yksi haaste on ollut saada älylukot integroitumaan joustotilapalveluihin. Älylukkoyritykset ovat usein nuoria toimijoita, kuten start-upeja, joissa rajapinnat ovat vielä kehittymättömiä. Rajapintojen avaamisen edistäminen vie merkittävästi työtä ja resursseja. Lukkoyritysten ansaintamallit eivät myöskään ole vielä täysin hahmottuneet.

 

Comments are closed.