Kalasatamasta Helsingin Smart City

CAM_Park_94918_940x377

Helsingin Kalasatamaan nousee parhaillaan uusi työpaikka- ja asuinalue, jossa kokeillaan uudenlaista älykästä kaupunkikehitystä. Helsinki aloitti syksyllä 2013 Fiksu Kalasatama -hankkeen, jossa tavoitteena on tehdä Kalasatamasta älykkään kaupunkirakentamisen mallialue, Helsingin Smart City -kaupunginosa. Aluetta kehitetään joustavasti ja kokeilujen kautta, yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on luoda niin resurssiviisas kaupunginosa, että se säästää asukkaille tunnin omaa aikaa päivässä. Samalla syntyy uusia kaupunkipalveluita ja innovaatioita sekä mahdollistetaan uutta liiketoimintaa. ICT-teknologia sekä avoin data tukevat palveluiden syntymistä.

Kalasatamaan valmistuu asuntoja noin 20 000 ihmiselle sekä 8 000 työpaikkaa. Kaupunginosa on valmis 2030-luvun alkupuolella, tällä hetkellä alueella asuu noin 2 000 asukasta.

Matalan kynnyksen kokeilualue


Kalasatamassa fiksun kaupungin lähtökohtana on arjen sujuvuus. Hankkeissa painotetaan palvelumuotoilua, käyttäjälähtöisyyttä sekä kaupunkilaiset osallistavaa yhteissuunnittelua. Kalasatamassa toimii Living Lab, joka koostuu itse alueesta, siellä toimivista yhteistyöverkostoista sekä syksyllä 2015 avattavasta yhteiskehitystilasta. Uusiin, innovatiivisiin kokeiluihin rohkaistaan niin startupeja, asukkaita, pk-yrityksiä kuin oppilaitoksiakin suurten kehittäjien, kuten rakennusyhtiöiden ja kaupungin rinnalle.

Yritykset ja kaupunki tuovat Fiksuun Kalasatamaan omia kehityshankkeitaan. Nopeiden kokeilujen ohjelma jakaa pieniä tukisummia yrityksille ja yhteisöille tuotekehitykseen sekä ketteriin kokeiluihin. Tällä tavalla hyviä ideoita saadaan nopeasti testattua aidossa ympäristössä.

Resurssifiksua kestävyyttä

Kalasatamassa panostetaan kestävään kehitykseen, energiakäyttäytymiseen ja jätteiden hyötykäyttöön. Helsingin Energian, ABB:n ja Fingridin Älykkäät energiajärjestelmät -hanke kehittää Kalasataman älyverkkoa ja siihen liittyviä ratkaisuja, kuten sähköautoverkostoa ja energiavarastointia. Uusi jätteiden putki-imujärjestelmä, Kalasataman imu, on jo käytössä. 


Kalasatamassa – kuten Helsingissä laajemminkin – panostetaan vahvasti julkisen tiedon avaamiseen ja avoimen datan hyödyntämiseen. Dataa pyritään hyödyntämään kaupunkipalveluissa, vaikkapa tietona paikallisesta ilmanlaadusta tai läheltä löytyvistä jaettavista ajoneuvoista.

Visiona fiksu ja sujuva arki: tunti lisää aikaa päivään


Fiksun Kalasataman visio on tarjota tunti lisää omaa aikaa Kalasataman asukkaiden päivään. Tämä tarkoittaa parempaa elämän- ja ajanhallintaa älykkäiden palveluiden avulla. Säästöä syntyy esimerkiksi sujuvan liikenteen, logistiikan ja hyvien lähipalvelujen avulla.

Yhteiskehitystila, uusia hankkeita, Kalasataman kehittäjien klubi ja tapahtumia

Syksyllä 2015 Kalasatamaan avataan yhteiskehitystila, joka tuo yhteen yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan, kaupungin palveluiden kehittämisen sekä Kalasataman asukkaiden tarpeet, toiveet ja ideat. Tilan toiminnasta vastaa Forum Virium Helsinki. Tilassa järjestetään säännöllisiä tapahtumia yhdessä yrittäjien, asukkaiden ja kehittäjäyhteisöjen kanssa.

Kalasataman kehittäjien klubi on yhteistyöverkosto, joka kokoaa kaikki kehitystyössä mukana olevat tahot yhteen. Klubi kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja sen tarkoitus on tuoda yhteen Kalasataman rakentajia ja tekijöitä, sekä keskustella ja katsoa tulevaisuuteen.

Klubin avulla alueen toimijat saavat säännöllisesti tietoa toistensa kuulumisista, tulevista tapahtumista ja suunnitteilla olevista projekteista. Tavoitteena on, että Kalasataman kehittäjien klubin avulla yhteistyökumppaneiden löytäminen ja yhteisten projektien suunnittelu helpottuu. Kehittäjien klubi on uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä kaupunginosan tasolla.

Kokeiluja ja projekteja käynnissä

Fiksussa Kalasatamassa on jo käynnistetty useita projekteja, joissa asukkaat ovat päässeet kokeilemaan älykkäitä palveluita käytännössä. Hankkeita toteutetaan kuuden eri teema-alueen alla:

Useat projekteista ovat vasta aluillaan ja uusia kaupunkipalveluita alkaa syntyä pikkuhiljaa. Tutustu kokeiluihin:

6Aika-rahoitus kolmeksi vuodeksi

Fiksu Kalasatama on osa Helsingin kaupungin 6Aika Avoimet Innovaatioalustat -kärkihanketta vuosina 2015–2017. Rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Helsingin kaupunki sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki.

6Aika-strategiassa kehitetään avoimia ja älykkäitä kaupunkipalveluita kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku) alueella. Sen osana Fiksusta Kalasatamasta kehitetään kansainvälisesti tunnistettu älykkään kaupungin innovaatioalue. Samalla vakiinnutetaan toimintatavat, joilla ketterää innovaatiotoimintaa voi alueella pyörittää.

Sivun kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki
Etusivun nostokuva: Jussi Hellsten, Visit Helsinki / Helsingin kaupungin kuvapankki

 

Comments are closed.