Kehitä Kalasatamaa kartalla – kerro mitä haluaisit tehdä Kalasatamassa!

Kehitä Kalasatamaa kartalla – kerro mitä haluaisit tehdä Kalasatamassa!

Kehitä Kalasatama kartalla -kyselyssä voit kertoa toiveesi ja ideasi Kalasataman tulevaisuudesta. Vastaamalla annat panoksesi uudenlaisten kaupunkipalveluiden kehitykseen ja olet mukana tekemässä Kalasatamasta Helsingin fiksuinta kaupunginosaa. 

Asukkailta ja alueen käyttäjiltä saatu tieto on ensiarvoisen tärkeää, jotta palveluista ja alueesta voidaan kehittää mahdollisimman toimivia. Kehitä Kalasatama kartalla -kyselyssä kerätään erityisesti tietoa siitä, minkälaisia tiloja alueelle toivotaan. Tuloksia hyödynnetään esimerkiksi Joustotilat-hankkeessa, jossa Kalasatamaan kehitetään koko alueen kattavaa tilanvarauspalvelua.

Kyselyn toteuttaa Fiksu Kalasatama -hanke, jonka tavoitteena on tehdä Kalasatamasta älykkään kaupunkirakentamisen mallialue, Helsingin Smart City -kaupunginosa. Aluetta kehitetään joustavasti ja kokeilujen kautta, yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

Kysely on päättynyt. Osallistuneiden kesken arvottiin 3 lahjakorttia ja niistä on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistuneille!

Maptionnaire joukkoistaa tiedonkeruun

Kalasataman karttapohjainen kysely on rakennettu Maptionnaire-palvelulla. Mapitan kehittämä Maptionnaire auttaa joukkoistamaan tiedonkeruuta. Se on myös keino valjastaa asukkaiden ja lähialueiden kaupunkilaisten tietämys suunnittelijoiden sekä palveluiden kehittäjien käyttöön.

Kun tarpeena on kerätä monipuolisia näkemyksiä ja osoittaa toiveet palveluiden sijoittelusta samalla suoraan kartalle, toimii Maptionnaire loistavasti. Ihmisillä on kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueestaan, joten tämä hiljainen tieto kannattaa ottaa huomioon suunnittelussa”, kertoo Anna Broberg Mapitalta.

Vastaavia karttakyselyitä on aiemmin hyödynnetty esimerkiksi Helsingin uuden yleiskaavan valmistelussa. Niistä toivotaankin vakituista työkalua kaupunkisuunnittelun ja palveluiden kehittämisen avuksi. Myös yritykset voivat itse valjastaa Maptionnairen käyttöönsä.

Yritykset voivat kartoittaa Maptionnairella potentiaalisten asiakkaiden toiveita sekä muiden yritysten ajatuksia palveluiden kehittämisestä. Kaupunkilaiset voivat ottaa kantaa ja myös itse joukkoistaa paikkaan sitoutuvia näkemyksiä ja tietoa, sekä pyrkiä tätä kautta vaikuttamaan alueiden ja palveluiden kehitykseen”, Broberg ideoi.

Kaupunkilaisten kokemukset kartalle

Kehitä Kalasatamaa kartalla -kyselyssä kerätään tietoa siitä, mitä kaupunkilaiset Kalasataman alueella tekevät. Sillä kartoitetaan asukkaiden viihtyvyyttä sekä alueen omaleimaisia ja pidettyjä paikkoja. Kyselyllä kerätään tietoa myös siitä, minkälaisia tiloja Kalasataman alueelle tarvitaan työ-, tapahtuma- tai harrastetiloiksi. Kalasatamassa on valtava määrä tiloja, joiden joustavampi ja ketterämpi hyödyntäminen olisi kaikkien etu.

Kyselyn avulla voidaan lisäksi muodostaa parempi yleiskuva siitä, missä alueen käyttäjät kulkevat, minkälaisena he ympäristönsä kokevat ja mitä siltä toivotaan.

Kyselyssä tiedustellaan myös, minkälaisia mielikuvia Kalasatamaan liitetään. Kalasatama kehittyy nopeasti ja mielikuvat alueesta muuttuvat matkan varrella. Kyselyn avulla voidaan näin myös dokumentoida kehittyvän kaupunginosan erilaisia vaiheita.

Mapitan kokemuksen mukaan karttapohjaiset kyselyt houkuttelevat vastaajiksi erityisesti lapsia ja nuoria aikuisia, jotka taas eivät vastaa aktiivisesti perinteisempiin kyselyihin. Toisaalta karttakyselyä on pyritty tekemään erityisen helpoksi käyttää, jolloin myös vanhempi väestö on innostunut vastaamaan. Tavoitteena on, että asukkaat kokisivat kyselyn yksinkertaiseksi, mieluisaksi ja vaikuttavaksi tavaksi osallistua oman kaupunginosansa kehittämiseen.

 

Screen Shot 2016-03-10 at 18.14.21

Comments are closed.